نوشته‌ها

کنفرانس کرمانشاه هوشمند

کنفرانس کرمانشاه هوشمند

سومین رویداد استانی انجمن ترویج اینترنت اشیا و علوم داده
این بار مهمان کرمانشاه و صنعت_کشاورزی استان هستیم با کنفرانس کرمانشاه هوشمند..

کنفرانس کرمانشاه هوشمند با استقبال سازمان ها و ادارات و صنایع مختلف استان کرمانشاه در دانشگاه صنعتی کرمانشاه در تاریخ سوم اسفند 1401 برگزار می گردد. هدف از اجرای این کنفرانس آشنایی با فرایند هوشمندسازی صنایع، تولیدات کشاورزی و خدمات با استفاده از اینترنت اشیاء و رادیوشناسه و هوش مصنوعی می باشد. برای تحقق این رویداد بزرگ بنیاد تعاون توسعه کارآفرینی استان کرمانشاه و شرکت طلیعه صنعت هوشمند با مشارکت انجمن ترویج اینترنت اشیاء و علوم داده اقدام برای برگزاری آن نمودند و در این راستا سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی ، سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران و سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کرمانشاه نیز حمایت خود را اعلام نمودند.