نمایشگاه شهر هوشمند

نمایشگاه شهر هوشمند 1402

انجمن ترویج اینترنت اشیا و علوم داده حامی نمایشگاه شهر هوشمند شما را به بازدید از بزرگترین رویداد فناوری شهری کشور دعوت میکند

چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی شهر هوشمند ایران و مسکن و شهرسازی (شهرساخت) ۱۱ الی ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ مصلای تهران