نوشته‌ها

شوک کشنده به صنعت هوشمندسازی با فیلترینگ اینترنت

احیای کسب و کارهای از بین رفته چقدر زمان می‌برد؟

روزبه بابازاده

مدیرعامل سازمان مردم نهاد ترویج اینترنت اشیا و علوم داده

و رئیس کمیسیون اینترنت اشیای سازمان نصر تهران

رییس انجمن اینترنت اشیا و علوم داده، آسیب کسب و کارها ناشی اختلال در اینترنت را جبران‌ناپذیر عنوان کرد.

روزبه بابازاده، با بیان این جمله که «به نظام هوشمندسازی و کسب و کارها باید بابت اتفاقات اخیر تسلیت گفت»، افزود: حتی اگر از همین امروز، اینترنت به فضای قبل از اعتراضات برگردد بسیاری از کسب و کارها سال‌ها زمان می‌برد تا احیا شوند! این فعال صنعت اینترنت اشیا، معتقد است: هیچ جزییاتی هم از بسته‌های تشویقی و حمایتی سیاستگذار از کسب و کارها مشخص نیست.

در آپارات انجمن

صفحه سایت خبرگزاری اکو ایران